Covid-19

Med anledning av COVID-19

Kära Kund och samarbetspartner,
Vi hoppas du och dina närstående mår bra och har den hjälp ni kan tänkas behöva under denna utmaning vi alla står inför.
Vi vill med detta meddelande kontakta er och informera att i dagsläget så fortlöper vår verksamhet enligt vår regerings rekommendationer.

Följande gäller alla order och förfrågningar:
Vissa förseningar kan uppkomma, detta på grund av begränsad arbetskapacitet och/eller karantänrestriktioner hos oss, vår samarbetspartners, leverantörer eller andra tjänster vi använder oss av.

Vi arbetar på med målsättningen att era beställningar/förfrågningar eller andra ärenden ska behandlas med samma uppmärksamhet och inom samma tidigare tidsram så ni i er tur kan driva er verksamhet på bästa möjliga sätt.
Har ni några särskilda önskemål eller behov, vänligen kontakta oss omgående per mail eller telefon så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till.


With recent development of COVID-19

Dear Customer and Partner,
We hope that you and your loved ones are doing well and that you have the help available to you that you may require during these challenging times.
With this message we want to inform you of our situation and that our business operations will proceed and abide by our governments recommendations.

This following applies to all orders and inquires:
Some delays and disruptions may occur due to diminished workforce capacity and/or quarantine restrictions, for us and/or our business partners, suppliers or other service providers.

We will continue to work with the same intention and intensity towards your orders, inquiries or other related questions and do our best so that you in your turn have the foundation to proceed with your business where we may play a small part.
If you have any specific request or needs, please contact us immediately by mail or phone and we will do our best to help.